YES!!!

Ova fotografija čeka već nekoliko dana da bude objavljena.

Ova fotografija čeka već nekoliko dana da bude objavljena. Na njoj je slagalica od 500 komada (496 u stvari jer mi nedostaje 4 dela ali valjda bih i njih znala da umetnem 🙂 )

Sada je na redu Janina slagalica sa dalmatincima, isto od 500 kom a onda, ako bude vremena i prostora neka Čedina od 1000 🙂